Keväinen puutarhasesonki on taas käynnistymässä. Vuoden 2017 lopussa päättynyt Puutarhatarinoita-hanke tuotti Keski-Suomen museon kokoelmiin runsaan sadon kotipuutarhoihin liittyvää aineistoa Jyväskylän Halssilasta. Tarinoita ja muisteluksia omista tai lapsuuden puutarhoista, asiapitoisempia kyselyvastauksia eri teemoista, valokuvia ja haastatteluja.

Puutarhojen ilmeikkyys elää vuodenaikojen mukaan. Dokumentoinnin kohteena ollut puutarha Ilveskujalla kevätasussaan. Kuva: Tiina Martin / Keski-Suomen museo.

Puutarhatarinoiden hankeraportissa Museovirastolle, jonka innovatiivisella avustuksella hanke toteutettiin, oli ilo todeta myös vapaaehtoisen työpanoksen merkitys tavoitteiden toteutumiselle. Keski-Suomen museon asiakasraadin Puutarhamurujen ideat ja asiantuntemus, Halssilan asukasyhdistyksen vieraanvaraisuus aluekävelyissä ja aktiivinen tiedottaminen asukkaille sekä tapahtumayhteistyö Jyväskylän Puutarhaseuran kanssa oli aidosti hedelmällistä. Lämmin kiitos yhteistyökumppaneille!

Suuret pihat ympäröivät tyyppitalojen leimaamaa Tuohitietä Tuohimutkan alueella. Kuva: Tiina Martin / Keski-Suomen museo.

Erityinen kiitos hankkeen onnistumisesta kuuluu myös puutarhansa meille avanneille Halssilan ja Tuohimutkan asukkaille. Puutarhoissa tehtyjen dokumentointien yhteistyö toi tulokseksi laajan ja monipuolisen aineiston eri ikäisistä ja tyylisistä pihoista ja puutarhoista. Sadat valokuvat, kasvikartat, omistajien haastattelut ja videopätkät äänimaisemineen antavat värikkään ja rikkaan kuvan puutarhaharrastuksesta yhden kaupunginosan alueella. Tieto yksityisistä puutarhoista syventää kulttuuriympäristön tuntemusta.

Huoliteltu puutarhakokonaisuus koristaa Jänönkujaa. Pihalle ovat leimallisia runsaat koristelut. Kuvat: Tiina Martin / Keski-Suomen museo.

Mahdollisuuksia käyttää sivuja on paljon. Ne tarjoavat valmiin mallin puutarhoihin liittyvän tiedon keräämiseen. Oman puutarhan tarinan tallentamisen lisäksi sivustoa voivat hyödyntää myös asukasyhdistykset, harrastusporukat tai muuten aihepiiristä kiinnostuneet. Mikään ei estä laajentamasta näkökulmaa kaupunkialueilta myös haja-asutusalueiden puutarhoihin. Otamme museossa mielellämme vastaan uusia ideoita ja yhteistyöehdotuksia.

Portti keväiseen puutarhaan Halssilassa. Puutarhatarinoiden kyselyissä selvitetään myös pihan ja puutarhan rakenteita. Kuva: Tiina Martin / Keski-Suomen museo.

Virpi Mäkinen

 

Puutarhatarinoita-sivusto kerää tietoa kaupunkialueiden yksityisistä pihoista ja puutarhoista.

Pin It on Pinterest

Share This