Keräämme ja julkaisemme tietoa ja tarinoita kaupunkialueiden yksityisistä pihoista ja puutarhoista.

Hankkeen tausta ja yhteystiedot

PUUTARHATARINOITA-HANKE

haravat-420h
Keski-Suomen museon Puutarhatarinoita-hankkeen tarkoituksena on kerätä tietoa yksityisistä pihoista ja puutarhoista kaupunkialueella. Kulttuurihistoriallisten museoiden arkistoissa puutarha-ala näyttäytyy julkisten puistojen, hautausmaiden, kartanoiden sekä pappiloiden puutarhojen kautta. Tärkeä ja iso osa puutarhakulttuuria, yksityisten ihmisten arkipuutarhat, ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Nyt on aika keskittyä kotipuutarhoihin.

Asuinalueiden jokapäiväiseen elinympäristöön liittyvää puutarhakulttuuria selvitetään muun muassa avoimen tarinan menetelmällä, haastatteluin sekä kyselyin. Avoimen tarinan menetelmässä jokainen voi kirjoittaa oman tarinansa valmiiksi annettujen lauseenalkujen avulla. Tarinaa on mahdollista kirjoittaa myös vapaasti. Sekä avoin että vapaa tarina on mahdollista tehdä hankkeen nettisivujen kautta. Näkökulman ei ole tarkoitus olla pelkästään historiallinen vaan tarinoita etsitään myös tämän hetken ja tulevaisuuden unelmien puutarhasta. Eri tavoin tuotetut tekstit, videot ja muut aineistokokonaisuudet muodostavat yhteisen, suuren puutarhatarinan.

Hanke toteutetaan vuosina 2016–2017. Keski-Suomen museon kumppaneina hankkeessa toimivat Halssilan asukasyhdistys ry, Jyväskylän puutarhaseura ry ja museon Murut-museoraati. Hankkeelle on myönnetty Museoviraston innovatiivinen avustus v. 2016.

 

 

YHTEYSTIEDOT

Virpi Mäkinen, intendentti
p. 014 266 4358
sp. virpi.makinen@jkl.fi

Päivi Andersson, rakennustutkija
p. 014 266 4352
sp. paivi.andersson@jkl.fi

Työryhmä

SISÄLTÖ

Keski-Suomen museo, Jyväskylän kaupunki
Virpi Mäkinen
Päivi Andersson
Pirjo Sojakka
Tuula Vuolio-Vallenius
Tiia Seppänen
Tiina Martin

AVOIMET TARINAT

Anne Kalliomäki, Tarinakone, Tampere

SIVUSTON SUUNNITTELU

Anssi Harjula, Harjula web&dev, Jyväskylä
Ina Majaniemi, Ina Majaniemi Graphic Design, Jyväskylä

 

KUVITUS

Ina Majaniemi, Ina Majaniemi Graphic Design, Jyväskylä

TARINAVIDEOT

Jarkko Jortikka, Ai Ai Productions
Antti Perälä, Ecation
Tiina Hoskari, Kuvitellen
Heidi Ruotanen, Kuvitellen
Anne Kalliomäki, Tarinakone

Yhteistyökumppanit ja rahoitus

YHTEISTYÖSSÄ

Halssilan asukasyhdistys ry.
Jyväskylän puutarhaseura ry.
Keski-Suomen museon Murut-asiakasraati

RAHOITUS

Museovirasto, avustukset innovatiivisiin hankkeisiin 2016
Keski-Suomen museo, Jyväskylä

Tekijänoikeudet ja aineiston käyttö

MUISTA HUOMIOIDA SIVUSTON TEKIJÄNOIKEUDET

Tekijänoikeudet sivuston aineistoon omistavat Keski-Suomen museo ja aineiston tuottajat. Sivuston aineistoa ei saa kopioida tai julkaista ilman Keski-Suomen museon lupaa.

Sähköisessä muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty.

Lisätietoa ja lähteitä

LISÄTIETOA VERKOSSA

Vihervuosi 2016
www.vihervuosi.fi

Jyväskylän puutarhaseura
www.jyvaskylanpuutarhaseura.fi/

Halssilan asukasyhdistys ry.
http://www.suurhalssila.fi/

Museopuutarha opas 
http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu23.pdf

Lepaan Puutarhamuseo
http://www.museoraitti.fi/museot/lepaan-puutarhamuseo/
http://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/kampukset-ja-kartat/lepaan-matkailupalvelut/Sivut/puutarhamuseo.aspx

Kulttuuriympäristö näkyväksi
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/kulttuuriymparisto-nakyvaksi-kyna-hanke-6008
https://www.facebook.com/MahdollisuutenaMaisemaMama/

Avoimet puutarhat
http://www.avoimetpuutarhat.fi/
https://www.facebook.com/avoimetpuutarhat

Kasvit – elävää kulttuuriamme, Suomen Tammi -projekti Elävää kulttuuriperintöä
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kasvikulttuuri/artikkelit/

Jyväskylän omakotialueita
http://www3.jkl.fi/ksmuseo/sailykesivusto/sivut/paasivu.htm

SÄILYKE – Säilytettävien pientaloalueiden selvitysraportti
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/sailyke

HISTORIAA-SIVUN KUVAKERTOMUSTEN LÄHDELUETTELO

Airo, Aarno (1993). Me teimme mallipihan. Ympäristöministeriö. Alueidenkäytön osasto. Selvitys 12/1993. Helsinki.

Alanko, Pentti & Kahila, Pirkko (1994). Ukonhattu ja ahkeraliisa. Otava Oy, Keuruu.

Alanko, Pentti, Koivunen, Taina, Regårdh, Elina & Saario, Meeri (2008). Suomalainen pihan ja puutarha. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Halme, Anna-Maija (toim.) (2005) Puistot ja puutarhat, Suomalainen puutarhaperinne. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:11.

Hortus fennicus – Suomen puutarhataide (2001). Häyrynen, Maunu, Eskola, Taneli, Frondelius, Satu & Leskinen, Pekka (toim.) Forssan Kirjapaino, Forssa.

Hänninen, Hilpi 1979. Jyväskyläläistä elämänmenoa v. 1979. Perinnekyselykilpailujen aineisto vuosilta 1979–1984.

Joutsalmi, Sinikka (2005). Aseman puisto ja pihat, Asema-alueiden hoito-ohje. Rautatierakennusten korjausohjeet. Museovirasto, Rakennushistorian osasto.

Jyväskylän puutarhaseura. Historiaa. Viitattu 27.6.2016.
http://www.jyvaskylanpuutarhaseura.fi/toiminta/historiaa/

Karisto, Maria, Koivunen, Taina & Karisto, Antti (2015). Kysykää Essiltä! Elisabeth Kochin puutarhat. Bookwell Oy, Porvoo.

Koskimies Tiina (2009). Patruunan puutarha ja työmiehen kessupenkki. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu.

Koskimies, Tiina & Knuuttila, Maarit (2007). Pappilan puutarhassa, kasveja ja kulttuurihistoriaa. Karisto Oy Kirjapaino, Hämeenlinna.

Narjus, Raimo (toim.) (2009). Turun pihojen kätköistä. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu.

Mattila, Outi (2014). Suuntaviivoja Kankaan luovalle toiminnalle. Opinnäytetyö. Kulttuurituotannon koulutusohjelma, Humanistinen ammattikorkeakoulu. Jyväskylä.

Pikkukaupungin pihoja ja puistoja, Kaupunkivihreän kehitysvaiheita Jyväskylässä (1996). Jussi Jäppinen (toim.). Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Pohjamo, Ulla (2003). Kesä Salmessa – porvarillista huvilakulttuuria Oulun Toppilansalmessa. Pro gradu –tutkielma. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Humanistinen tiedekunta. Jyväskylä. Jyväskylän yliopisto.

Punta, Mari (2014). Hyötyä ja kaunistusta –  Keski-Suomen emäntäkoulun historiallinen puutarha. Pro gradu –tutkielma. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Humanistinen tiedekunta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Ruoff, Eeva (2002). Vanhoja suomalaisia puutarhoja. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu.

Räsänen, Matti & Räsänen, Riitta (1984). Älylästä Tyhmälän torille. Gummerus Oy, Jyväskylä

Veijola, Heikki (2008). Sulkurannan siirtolapuutarha 1948–2008. Jyväskylän Kopioteam Oy, Jyväskylä.

Kiitokset kaikille osallistujille!

Pin It on Pinterest